יום רביעי, 29 ביולי 2015

אמרי שפר י"ד מנחם אב ה'תשע"ה

אל תחפש את הדרך אל האושר, כבר אמר החכם תחפש את האושר שבדרך!

     מי שאין לו פרנסה ברור לי מנין הוא חי, מאמונה ובטחון. אולם מי שיש לו פרנסה מניין הוא חי? (רבי פנחס בונים מפשיסחא)

     מישהו יושב בצל היום כי מישהו טרח לנטע עץ בעבר.

     מי שהוכש מנחש פוחד מחבל.

אל תאמר איני יכול, אמור איני רוצה!!!  (מסיפורי המגיד)
     ר' יוסף לוי (שם בדוי) היה אברך בעל משפחה ברוכה, שנים מספר ניסה לחיות כאברך כולל על קצבה זעומה ובה כלכל את משפחתו, אך כאשר הוצאות אחזקת הבית השתרגו על צווארו, החל להתעסק בכל מיני מלאכות צדדיות. לא עבר זמן רב עד שקיבל זימון לצבא, על פי הקריטריונים שנקבעו ואושרו עם "ועד הישיבותנקבע כי רק מי ש"תורתו היא אומנותו" נדחה שירותו, אבל מי שיש לו עיסוקים נוספים מן הצד אינו בגדר זה. כל השתדלויות שהפעיל דרך עסקנים ושתדלנים נמרצים לא הועילו, הוא נמצא כשיר להתחייל .
     ר' יוסף חזר הביתה שחוח כולו, הוא הודיע לבני ביתו כי מעתה עליו להתייצב ולשרת בבסיס צבאי, למזלו הטוב הוא מצוי לא הרחק מהבית דבר שלא יגרום לטלטולים רבים, אבל אינו "כותלי בית המדרש" שמכיר סיים עם אנחה קורעת לב לבו לא הטעה אותו המקום בו שהה היה רחוק מלהתאים לאברך עדין נפש כמותו אך את הנעשה אין להשיב. הוא השלים את המכסה שנקבעה לו, כשכולו תפילה כי יצא מהמקום בלא פגע . לאחר שסיים את שירותו הצבאי נקבע לו שירות מילואים. שנים אחדות לא נקרא אל השירות לשמחתו הרבה, סבור היה כי שכחו ממנו, אך לפתע קיבל זימון לשירות מילואים באמצע עשרת ימי תשובה, כאשר ניסה להגיש ערער על כך עד לאחר החגים דחו את בקשתו בגסות רוח, וכך ימים ספורים לפני יום הדין נאלץ להיות שוב במקום בו לא היה זכר מהימים הקדושים שמתקרבים כל הוויית המקום שידרה חולי חולין עד שנפשו התהפכה בקרבו  .
      יומיים לפני שהיום הקדוש נכנס ניסה את מזלו לקבל שחרור לקראת יום כיפור הוא ניגש אל מפקד הבסיס והתחנן לפניו כי יתן לו להיות בין בני משפחתו, הוא ניסה לפרוט על רגשותיו ולתאר בפניו עד כמה חשובה לו התפילה בבית הכנסת שבקרבת ביתו. אך פנייתו נדחתה בשרירות לב . "אתה יכול להתפלל בבסיס, יש לנו מחזורים וכל מוצרי הדת, תוכל להתפלל כאוות נפשך במקום ". "אני צריך גם מניין יהודים, אי אפשר להתפלל ביחידות" ביקש בלב נרעד. "אני לא רואה כאן אפילו יהודי דתי אחד שאוכל לארגן איתו תפילה בציבור, איך אוכל להעביר את היום הקדוש והנורא בבסיס, כאשר כל הסביבה משרה אווירת חולין?"  ניסה לפרוט על המיתרים היהודיים . אלא שהמפקד היה רחוק מלהבין את רגשותיו, בקשתו נראתה לו בלתי סבירה בעליל . "אין לי מניעה שתארגן מניין, אם תמצא חיילים דתיים כמוך תוכל להתפלל יחד איתם. אין שום סיבה שנשחרר אותך באמצע ימי המילואים" סיים את דבריו בצורה חד משמעית .
     המשפחה מצידה לא טמנה ידיים היא ניסתה את כל הדרכים והאפשרויות שרק יכלה כדי לבטל את הגזירה הרעה מעל אבי המשפחה, אך התברר כי אין הבנה מינימאלית לבקשה כל כך פשוטה, כל הפניות הושבו ריקם . שחר ערב יום הדין הפציע, קרני השמש החלו להאיר את הרקיע, יהודים ירושלמיים אצים רצים לבתי הכנסת הפזורים ברחבי ירושלים לומר את הסליחות האחרונות רבים מהם לבושים בגדי חג רבים נראים אצים עם הכפרות אל השוחט. אך בבית משפחת לוי יום זה תשעה באב מי יקח את הילדים לבית הכנסת, איך תראה  הסעודה המפסקת כאשר אין את ראש המשפחה? געתה האמא בבכי רב, עולמה חשך בעדה, היא לא מסוגלת למלא את מקומו .
     אחד השכנים שראה את שברון הלב החליט לעשות מעשה. תיכף לאחר התפילה מיהר אל מעונו של מרן הגרי"ז זי"ע אביהם של ישראל, לספר לו על הצרה הגדולה שפקדה את המשפחה, אין ספק שלבו הרחום לא יתן לו לעמוד בצרה, הוא יראה לעשות את כל מה שרק ניתן כדי לשחרר את אבי המשפחה . כששמע מרן הגרי"ז הזדעזע כולו, לבו הטהור לא יכול היה להכיל את צער המשפחה שליח מטעמו הגיע תיכף אל בית הרב ר' דוד משה טננבוים זצ"ל יו"ר ועד הישיבות בדרישה נחרצת להפעיל את כל האמצעים שבידו להוציא את ר' יוסף מהבסיס.  ר' דוד משה יהודי יקר רוח פעיל נמרץ למען בחורי הישיבות אין זה המבצע הראשון שהוא עושה כדי לשחרר את אלו שנקלעו לצרה. לכאורה הוא הכתובת הנכונה גם במקרה הזה. ברם הפעם הדבר נראה על מנת שתעלה לרקיע. אל מי יש לו היום לפנות. כל המשרדים כעת נעולים על בריח אין אפילו קצין אחד לרפואה איתו יוכל לדבר. אם היו פונים אליו אתמול היה הסיפור שונה לגמרי, אבל כעת זו לא הדקה התשעים אלא לאחר מיכן. השערים כבר ננעלו ואין אל מי לפנות . את הדברים הללו העביר אל הרב מבריסק. דומה כי הצדק איתו, הרב בודאי יסכים כי הפעם הדבר אינו בר יכולת הגשמה. ברם הרב מבריסק מודיע לו נחרצות: " ר' דוד משה יש לך טעות חמורה, יש עוד בהחלט מה לעשות ואת זה אני מבקש ממך לעשות. עליך לפנות אל הגורם המתאים ולהפעיל את כל היכולות כדי לשחרר את האומלל ממקום צייה וצלמוות". "איך הדבר ניתן להיעשות כל המשרדים סגורים כעת על מנעול ובריח כל אחד נמצא כעת בביתו גם אם אנסה לדבר עם אחד הגורמים בביתו לא יוכל לעשות מאומה. את הפקודה הזאת אי אפשר להוציא מבית פרטי רק מתוך המשרדים המתאימים וזה צריך לעבור אין ספור ערוצים עד לאשרור. את כל זה להפעיל שעות ספורות לפני התקדש היום כל זה מעבר לכל ההשגות של בר אנוש. אני לא מלאך ואין לי את הכלים כדי להוציא את הבקשה אלי פועל" חתם את דבריו בנחישות .
     אבל את הרב מבריסק לא הרשימו הדברים כלל. הוא שלח להודיעו בזה הלשון "זאג נישט אז דו קענסט נישט, זאג אז דו וילסט נישט" [אל תאמר נא כי אינך יכול, אמור נא כי אינך רוצה]. מי שרוצה באמת יכול לבצע זאת. ולכן עלי לומר לך שזו התחמקות גרידא וחוסר רצון לקיים את הבקשה האנושית. מי שנלחם על חייו לא חושב במונחים כאלו, הוא יעשה את הכל כולל הפעלת מאמצים לא הגיוניים, כי זה נוגע אל עצמו. חיסרון ההיענות מקורו בחוסר התחושה הזאת, ונובע מעצלות גרידאכשראה הרב טננבוים כי מרן הגרי"ז נחרץ בדעתו החליט לעשות מעשה. הוא יצר קשר עם אחד המפקדים הגבוהים שבצבא וביקשו בכל תוקף כי ישחרר את החייל החרדי מהשירות. המפקד הנ"ל הביט ברב טננבוים משתאה, איני מבין אותך, איך עולה על דעתך בקשה שכזו? הרי יודע אתה כי מסמך זה חייב לעבור את חתימות הדרג הצבאי הגבוה, וכיום כל המשרדים סגורים, כך שאין את היכולת להנפיק אישור זה . הרב טננבוים החליט לנקוט בדרכו של מרן. הוא תיקן את דבריו ואמר. אל תאמר כי אינך יכול, אמור נא כי אינך רוצה . הקצין נפגע מאד מדבריו, איך אתה מדבר אלי כך? האם היה מקרה אחד בו סירבתי לך ? אכן אתה צודק, מעולם לא סירבת לי, אבל כשהוטל עלי תפקיד זה על ידי הרב מבריסק, אמרתי לו את אותם טיעונים, אלא שמשום מה הרב מבריסק אינו מקבל את דברי. הוא סובר שחסר בכוח הרצון. כי אם הייתי רוצה הייתי משיג עבורו זאת אז אומר לך באותו מענה לשון, אני ואתה כנראה לא מגייסים את כל כוח הרצון שלנו, כי אם היינו עושים כל שבידנו, היינו מגיעים להישגים חיוביים. ענה הרב טננבוים בהחלטיות .
     כשראה הקצין את העניין החליט להטיל את כל כובד משקלו הוא החל להתרוצץ בין כל הגופים המטפלים כשהוא משתמש בכל כוח השפעתו ואכן לקראת החג שוחרר אותו חייל מהבסיס כשסיפר הרב טננבוים למרן הרב והראה לו את המסמך נהרו פניו הקדושות, וכי לא אמרתי לך אל תאמר כי אינך יכול אלא אמור כי אינך רוצה שהרי הוכחת עתה כשרציתי כי יכולת על אף שנראה היה לך בעליל כי הדבר אינו בגדר היכולת לרב מבריסק היה פשוט כי לכל אדם יש כוחות עצומים שיכולים לשמש אותו לדברים רבים מעבר להשגותיו. כל מה שמתבקש זה כוח רצון אמיתי וכשיש אותו ניתן להגיע אל היעדים הרחוקים ביותר חוויית השבוע שליאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה