יום רביעי, 1 ביולי 2015

נקודה שבועית פרשת "בלק" ה'תשע"ההמדרש בבמדבר רבא כותב: "מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו" - אלוקים אינו מתערב במעשיו של האדם. הוא נותן לו בחירה חופשית להכריע בין הטוב לרע. בפרשת השבוע שלנו, פרשת "בלק", אפשר לראות כיצד בא הדבר לידי ביטוי במעשיו של בלעם.
לפני למעלה משלושת אלפי שנים היה הניסיון הראשון לנאום אנטישמי הגדול בעולם.  בלק מלך מואב ביקש מהנביא בלעם שיבוא לקלל את עם ישראל מתוך פחד  שיתקפו גם אותו.
בלעם, שהיה נביא וידע שהכול מאת ה', ידע שעליו לקבל את רשותו והסכמתו של אלוקים כדי ללכת אל בלק ולמלא רצונו, וכאשר באים שליחיו של בלק אליו לראשונה הוא מבקש מהם לחכות כדי שישאל את ה'.
לאחר שה' מסרב לבקשתו חוזרים שליחי בלק חזרה למלכם ולאחריהם מגיעים שליחים חדשים ששוב מבקשים מבלעם לבוא.
גם כאן, למרות שהוא יודע שדעת ה' שלילית, אומר להם בלעם שישאל את רשותו של ה' במחשבה שאולי ישנה דעתו, והנה ה' מפתיע אותו ואומר לו: "אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם", אך מוסיף ה' הערה שהכוח שלו מוגבל: "אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה".
לכאורה, חוזר בו ה' מההוראה הראשונה בה אמר לבלעם שלא ילך כלל אל בלק.
בלעם קם בבוקר וחובש את אתונו כדי לצאת למסע, ושוב משתנה דעת ה': "וייחר אף אלוקים כי הולך הוא".
בכעסו של ה' נשלח מלאך אלוקים כדי שיעמוד על אם הדרך אל מול האתון. לאחר ניסיונות האתון להתחמק מהמלאך ולבסוף מהפחד ממנו, רובצת האתון במקום. בלעם מכה אותה ואז מתרחש נס פי האתון בו היא מדברת אליו בשאלה "מה עשיתי לך כי הכיתני".
רק לאחר דו שיח של בלעם עם האתון מתגלה בפני המלאך שמודיע לו שהוא ניצב לשטן על אם הדרך,ותשובתו של בלעם מביעה את החרטה שלו: "ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי... ועתה רע בעיניך אשובה לי" - כעת נודע לבלעם שהליכתו רעה בעיני ה'.
עכשיו חוזר לו הגלגל להתחלת הסיפור בו ה' סירב לבקשה הראשונה להליכת בלעם לקלל את ישראל, ואכן, בזמן שירצה בלעם לקלל את ישראל שלוש פעמים הוא יוציא מפיו ברכות במקום קללות.
שנזכה תמיד לברכה ולא לקללה!

שבת שלום ומבורך! 


חוויית השבוע שלי
תודות : לצחי מיכאלילע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה