יום שבת, 11 ביולי 2015

אמרי שפר כ"ה תמוז ה'תשע"ה
  מה המים חינם לעולם, כך תורה חינם לעולם;


     מה המים מטהרים את האדם מטֻמאה, כך תורה מטהרת את הטמא מטומאתו.


     מה המים מן השמים, כך תורה מן השמים;


     מה המים מסוף העולם ועד סופו, כך תורה מסוף העולם ועד סופו;


*החפץ חיים שומר על הפרה...*

     כנהוג בעיירות השדה, החזיק רבי ישראל מאיר – החפץ חיים פרה בביתו, לשם
אספקת חלב, וכך נזדמנו לפניו הלכות רבות בענייני נזיקין שמצא מקום להיזהר בהן.
הוא בחר מלכתחילה פרה שאינה מועדת להזיק, והוא עצמו היה מטפל בשמירתה כראוי,
היה בודק תדיר אך דלת הדיר שבו שהתה סגורה כראוי, והיה מזהיר בשמירתה, לבל
תרעה בשדות אחרים. באחד הימים יצא החפץ חיים את ביתו למרחקים להביא את ספריו
בפני תושבי העיירות, לפתע נזכר כי שכח להזהיר במיוחד את בני ביתו לשמור היטב
על הפרה ושלח שליח מיוחד להזהירם על כך. באותה תקופה, ישב ללמוד בפרישות בעיר
הסמוכה וויסילשוק. פעם הוא פגש עגלונים מראדין וביקש מהם למסור מכתב דחוף
לאשתו. העגלונים שהיו סקרנים פתחו את המכתב, ומה השתוממו לקרוא בו שהוא מזהיר
את אשתו שלא תיתן לפרה לצאת ביום השוק לרחובות העיר, כי ביום זה עוברות שם הרבה
עגלות של נכרים, והפרה עלולה לאכול מהן קצת תבן או קש, ולהזיקו ב 'שן' באכילתה,
והיות שבן נח אינו מוחל אפילו על פחות משוה פרוטה הם עלולים להיכשל בעוון גזל...


חוויית השבוע שליאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה