יום רביעי, 26 באוגוסט 2015

אמרי שפר י"ב אלול ה'תשע"ה
אשר על כן, את ההכנות והיציאה למלחמה, חובה עלינו לעשות, כדרכו של עולם ואסור לנו לסמוך על הנס. אך מאידך, חובה עלינו לדעת כי הניצחון הוא תוצאה של "ונְתָנוֹּ ה' אֱֹלהיָך בְיָדֶָך...".

     גודל כעסנו על עמלק הוא מפני שעם זה היה הראשון שכפה עלינו מלחמה ואילץ אותנו ללכלך את ידינו בדם, בשעה ששאיפתנו הייתה להיכנס לארץ ולהתיישב בה בדרך של שלום. (בניין אריאל)
   
     ה'משפיע' ר' שמואל-גרונם אסתרמן היה אומר שצריך להיות הפסק בין סיום התפילה ובין האכילה - אם בלימוד שיעור כלשהו ואם באמירת תהילים. זאת, כדי שההתעוררות שנוצרה בשעת התפילה לא תעבור מבלי משים לענייני האכילה.

     זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה,יז). מדוע התורה חוזרת ומזהירה פעמים רבות כל-כך על הצורך למחות את זכר עמלק ולא לרחם עליו? מפני שהוא כפה על בני ישראל דרך שהיא הפך טבעם.(מגילת ספר)

איננו שומע בקול אביו ובקול אמו [מתוך ספר 'טיב החינוך']
     אחד מגדולי  המחנכים בעיר ניו יורק יצ"ו סיפר לי מעשה שהיה אצל משפחה מכובדת, שאחד הבנים פרק עול היהדות מעליו רח"ל, וכל הניסיונו הניסיונות שניסו להשיבו לא הועילו, הם התייעצו עם יועצים ומומחים שונים שהפנו אותם לפסיכולוגי לפסיכולוגים ידועי שם אך בסופו של דבר לא הצליחו להשיבו.
     פעם אחת הזמינוהו אביו ואמו וביקשו ממנו לישב עמהם ולדבר גלויות על כל הענין, הבן הסכים וקבעו זמן לפגישתם במקום מסוים רחוק מן הבית. כשהגיעו האב והאם התיישבו עם הבן סביב השולחן, שהיה ערוך בטוב טעם והנה לפתע לא הצליחו האב והאם להתאפק, והחלו לבכות בדמעות שליש משך זמן רב, וככל שניסו לחדול מבכיים לא הצליחו, וכך ישבו ובכו דקות ארוכות ובקושי רב עלה בידם לומר מילים אחדות לבנם, ולבקש ממנו שיעזוב את דרכו הרעה.
     לאחר שקמו ממקומותיהם ממקומותיהם לילך לדרכם, פנה הבן שהיה נסער מאוד אל אביו ואמו ואמר: אנא! מקבל אני על עצמי לשוב בתשובה, קבלו נא אותי בחזרה!– ואכן שב הבן בתשובה שלמה לאחר תקופה כשכבר היה הבן כאחד מאחיו, שאלוהו מה קרה ? מדוע לא הועילו כל השכנועים השכנועים של המומחים והפסיכולוגי והפסיכולוגים הגדולים הגדולים, ומה נשתנה אותה פגישה עם ההורים שבעקבותיה החלטת לשוב בתשובה ענה הבן בחכמה, עד אותה פגישה כולם 'דיברו' עמי, והדיבורים לא פעלו בלבי מאומה, בהיותם דיבורים בעלמא... אך בפגישתי עם הורי הם עשו 'מעשה', הם ישבו ובכו! – אותו מעשה הוא שפעל בי שגם אני צריך לקום ולעשות משהו ולחזור בתשובה

חוויית השבוע שלי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה