יום שלישי, 18 באוקטובר 2016

נקודת חג – סוכות – חג שמח


נקודת חג – סוכות – חג שמחחג סוכות הוא חג מאוד ארצי. חג שמחבר אותנו, את כולנו אל האדמה, אל הטבע.
היציאה לסוכה מהבית, ארבעת המינים, חג האסיף, שמחת בית השואבה ועניין המים.
אחת המצוות המיוחדות לסוכות היא נטילת ארבעת המינים

מצווה זו מסמלת לנו את האחדות והחיבור בין ארבעה אנשים שונים בעם ישראל ואגידתם מבטאת אחדות זו שכל ישראל ערבים זה לזה

אולם אפשר לראות על ידי מצווה זו שכשם שכולנו עם אחד ומחוברים זה לזה אנחנו גם פרטים נפרדים אחד אחד

כל אחד מאיתנו מהווה חלק אחד שהוא עולם ומלואו בפני עצמו עם אישיות ומשמעות בפני עצמה וכולם ביחד מרכיבים פסיפס שלם של חברה כוללת

כשם שפרצופיהם שונים דעותיהם שונות - דווקא שאנו מאגדים את כולם לאגודה אחת מחוברת צריך גם לזכור שכולנו פרטים בודדים וכל אחד שונה מחברו ולזכור שיש חובה לקבל ולהכיר את השונה מאיתנו ולכבדו ולאהבו כאילו הוא אנחנו ממש, בבחינת מצוות "ואהבת לרעך כמוך"

בחג הסוכות אנו מצווים מהתורה בכמה מצוות וכולן נאמרו לנו בלשון רבים: "בסוכות תשבו", "ולקחתם לכם", "והקרבתם...", "ושמחתם לפני ה' ", אך מצווה אחת נכתבה גם בלשון יחיד: "ושמחת בחגך".

אנו מצווים גם באופן כללי ולאומי וגם באופן אישי כל אחד מאיתנו לשמוח ממש בחג סוכות. להביא עצמנו לידי שמחה אמיתית

שנזכה ששמחה פרטית ואישית זו של כל אחד מאיתנו תביא אותנו בקלות אל שמחה לאומית וכללית של כל האומה כולה!


חג שמח!

החוויה היהודית
תודות : לצחי מיכאלי


ל"ע יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצח אחרון למשפחתםחג סוכות,ארצי,אדמה,טבע,ארבעת המינים,חג האסיף,שמחת בית השואבה,מחוברים,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה