יום רביעי, 7 באוקטובר 2015

נקודה שבועית פרשת השבוע "בראשית" ה'תשע"וזה עתה הסתיימו להם חגי תשרי הפותחים את השנה והגיע הזמן לפתוח מחדש את ספר התורה שוב בפרשת בראשית.
חומש "בראשית" בכלל ופרשת "בראשית" בפרט מלאים באירועים מכוננים בהיסטוריה העולמית. אחד מהאירועים החשובים האלה שנקרא בשבת יהיה על היחסים בין קין והבל הבנים הראשונים בעולם לאדם וחווה.
קין והבל, שניהם, מביאים מנחתם אל ה' כל אחד מעולמו הפרטי שלו, קין מביא מפרי האדמה אותה הוא עובד, והבל מביא מבכורות הצאן שלו. מסתבר שבשעת הבאת המנחה הבל התכוון יותר ממה שהתכוון לכך קין וה' קיבל את מנחת הבל ואת מנחתו של קין הוא לא קיבל.
קין לא אהב את העובדה הזאת ועינו היתה צרה באחיו והוא היה עצוב על כך שלא התקבלה מנחתו ה' שראה את רגישות קין פנה אליו והסביר לו שביכולתו של האדם לשלוט בייצרו למרות התשוקה הגדולה שלו אך עדיין לאדם יש בחירה חופשית לבחור בין טוב לרע: "הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו".
אך קין בחר בדרך הרע והרג את אחיו הבל בגלל המקרה הזה. בתחילה כשה' פונה אליו ושואל אותו היכן אחיו הבל, מתחמק קין מתשובה כאילו אינו יודע דבר, אך ה' שיודע היטב את אשר אירע מעניש את קין בעונש חמור שכל עבודותיו באדמה לא יניבו פירות ותמיד הוא יחיה בתנועה. בשלב הזה מודה קין בחטאו: "גדול עווני מנשא"  - החטא שלי, אומר קין, עצום מלהתכפר אבל אני מבקש סליחה על מעשי.
המקרה הזה הוא הבסיס הראשוני בתורה להלכות תשובה. על אף שלאדם קיימת ועומדת הבחירה החופשית, גם אם יבחר ברע, כפי שבחר קין, תמיד עיני ה' צופות, הן רעים והן טובים. כפי שכתבו חז"ל: "דע מה למעלה ממך - עין רואה" - וכאשה הודה קין בחטאו או אז הומתק הדין שלו, וכל זאת בזכות אותה בקשת סליחה, גם אם היתה במילים בודדות ומיוחדות משלו.
שנזכה לשוב בתשובה שלימה ומלאה!

שבת שלום ומבורך!

תודות : לצחי מיכאלי


חוויית השבוע שלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה