יום שני, 12 באוקטובר 2015

אמרי שפר ל' תשרי ה'תשע"ו


אומרים שהגה"ק החזון איש זצוק"ל הגדיר את הישיבות כמו תיבת נח, והרחוב למבול והכוונה שאין עצה אחרת לשמור את עצמו רק בבתי כנסיות ובישיבות.

    חז"ל אומרים: "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים[בבא מציעא נ"ח ע"ב]. להלבין פני חברו ברבים זה כמו רצח רח"ל ! ובאמת קשה לאדם לפעמים להימנע מכך. קורה שיושבים עם בני המשפחה, באוטובוס או ברחוב, וקשה להתאפק מלומר מילה פוגעת שעולה על הלשון, המילה יוצאת לבד, מעצמה...  אבל עלינו להבין שזהו רצח כפשוטו! נצייֵר לעצמנו אדם שהרג מישהו בירית אקדח, ישאלוהו, למה הרגת אותו? והוא עונה הכדור יצא לבד... זה שהכדור יצא לבד לא מוריד מחומרת המעשה! פגיעה בשני כמוה כרצח בדם קר, ושומר נפשו ירחק מכל חשש של פגיעה והעלבת הזולת! [נתיבי אור]
  בכל דבר יש משהו יפה, אבל לא כל אחד יכול לראות את זה...

     יש קירוב רחוקים ויש גם שימור קרובים. בִּקְרבַי אקָדֵש, מֵעֲבֹר מֵי נֹחַ עוֹד עַל הָָארֶץ.

הנפטר והחוב (פניני עין חמד, עלון 555)
     להלן סיפור מופלא אותו הביא למכבש הדפוס ר' משה מיכאל צורן הי"ו דברים שנאמרו מפי הרה"ג ר' יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן ויש ללמוד ממנו עד כמה יש להתרחק מפני הגזל : לפני כארבע שנים, נפטר לבית עולמו הגאון ר' יוסף ניסן לשינסקי זצ"ל. מדובר בתלמיד חכם ששימש כר"מ ותיק וחשוב בישיבת 'ברכת אפרים' למעלה מעשרים שנים והעמיד דור של תלמידים. נוסף לכך, היה תלמיד של החזון אי"ש ועוד היה ידוע כי בימי נעוריו נבחן אצלו על חצי מהש"ס היה ידוע כירא שמיים גדול, ובפרט היה נזהר ביותר בענייני ממונות ומכל דיני גזילות. כל חייו דאג הרב , שלא להיות חייב כסף לאף אדם שבעולם כדי להבין עד כמה ר' יוסף נזהר מן הגזל זאת ניתן מהסיפור הבא:
     פעם אחת , באחת השבתות התארח הרב בעיר 'קריית ספר'כאורח חשוב התכבד הרב בעלייה לתורה. ואכן הרב עלה לתורה ובסיום הקריאה התנדב לקופת בית-הכנסת סכום מסוים מיד עם צאת השבת, טרם חזרתו לעירו, אץ הוא במהרה אל בית הכנסת ושילם את החוב אל תוך קופת בית הכנסת על מנת שלא ישכח, חלילה, בטעות את הסכום אותו התחייב ונדב .והנה, ביום ראשון שלאחר השבת, התפרסמה הידיעה כי אותה קופה של בית הכנסת שלתוכה השליש את חובו נפרצה כנראה בשעות המאוחרות של מוצאי השבת על ידי גנבים והכספים שהיו בתוכה נלקחו . השמועה בדבר הפריצה הגיעה בסיכומו של דבר גם לאוזניו של רבינו, ולמרות שעל פי ההלכה יצא הוא ידי חובת תשלום הנדר שלו, כיוון שהוא שילם את הסכום אותו התחייב אך מכיוון שידע שסוף כל סוף הכסף שנדר לבית הכנסת לא הגיע ליעודו בקודש, שלח על ידי שליח שוב את סכום הכסף שהתנדב אל בית הכנסת. כה זהיר היה הוא בכל דיני ממונות ונדריםביום כ"א סיון, שנת ה'תשע"א (2011) לאחר שהרב נמצא ברחוב שדרות רמב"ן בבני-ברק במצב מעורפל כשאינו חש בטוב, לפיכך הוא הועבר לניידת טיפול. אולם בדרך לבית הרפואה הצדיק לקה בדום לב והתבקש לבית עולמו.
     בנו, הרב משה לשינסקי, מספר כי זמן מה לפני פטירתו התארח אביו שוב בשבת בקרית ספר והתפלל בבית הכנסת של יוצאי ישיבת פונוביז' ברחוב 'שדי חמד', ואף שם כיבדוהו בעליה לתורההרב עלה לתורה ובסיום הקריאה הודיע כי הוא מתנדב בסכום של חמישים שקלים לטובת בית הכנסת. והנה במוצאי שבת, מיהר הוא לשוב לביתו . מאחר וכך היו פני הדברים, לפיכך הוציא שטר של חמישים שקלים מכיסו ומסרו לידי אברך מסוים ומינה אותו לשליח להעביר הכסף לגבאי בית הכנסת או לתוך קופת בית הכנסת לאחר מספר ימים לא נרגע הרב והתקשר לשליח כדי לברר , האם אכן עשה האברך את שליחותו נאמנה והעביר את הכסף לייעודו, כפי שהתחייב . משום מה התבשר כי האברך עדיין לא הספיק לעשות זאת הרב לשינסקי לא נרגע ולא שקט והמשיך כל מספר ימים להתקשר לאותו שליח ולשאול , האם כבר הועבר הכסף לבית הכנסת, אך משום מה השליח התמהמה מסיבותיו הוא, והתשובה הייתה שלילית בכל פעם! . לאחר מספר שבועות נפטר הרב יוסף ל שינסקי והתבקש לבית עולמו.
     והנה, בשבת קודש פרשת 'ניצבים –וילך', השבת האחרונה של שנת ה'תשע"א, מספר חודשים לאחר פטירתו, התגלה הרב לשינסקי זצ"ל לאחד מחתניו ושאלתו בפיו: "מה עם חמישים השקלים , שנשארתי חייב לבית הכנסת יוצאי פוניבז '?". חתנו, התעורר בבעתה והיה נרעש למראה החלום. הוא מיד התקשר לבני המשפחה וביקש לברר, מהו פשר הדבר והאם אכן הרב חייב סכום זה לבית- הכנסת הם סיפרו לחתן כי טרם פטירתו התנדב סכום זה לבית הכנסת והשאירו אצל אברך מסוים ומינהו כשליחו להעברת התרומה , אך עדיין הכסף לא הגיע ליעודו. מיד רץ אחד מבני המשפחה אל בית הכנסת של יוצאי פוניבז' ושילם את החוב מעשה זה התפרסם לאחר מכן, וגדולי הרבנים ששמעו זאת אמרו , כי לא לכל אדם שנפטר יש זכות להתגלות לבני ביתו ולהודיע להם על חוב ממוני המטריד אותו בעולם העליון רק אדם שהיה מקפיד כל ימיו בענייני ממונות שלא להישאר חייב כסף לאנשים, רק אדם כזה, כמו שהיה הרב יוסף לשינסקי זצ"ל, זוכים לרדת לעולם שלנו ולבקש עזרה כדי להשלים את חובם

חוויית השבוע שלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה