יום רביעי, 14 בינואר 2015

נקודה שבועית פרשת השבוע "וארא"

למנהיג אמיתי של עם יש יכולות חזקות. הוא יכול להשפיע, למשוך, לעודד ולסחוף עם שלם (או לפחות את רובו) בדרכו אחריו. אולם, גם הכיוון ההפוך אפשרי מאוד. עם יכול לשאוב את מנהיגו לאי שליטה,אי הנהגה ולרוח חלשה. בתחילת פרשת השבוע נותן ה' למשה חזון גדול שעתיד להיות לעם ישראל ועליו להעביר להם את הבשורה: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" - אלו פסוקים הנותנים תקווה בתחילת שליחותו של משה כמנהיגם של ישראל. מילים אלה מבשרות על הגאולה העתידית שתבוא על עם ישראל כולו ולכן ה' מבקש ממשה שכמנהיג ישמיע דברים אלה לעם ישראל. למרות הדברים הטובים האלה ששומע עם ישראל בשעה שהוא נמצא תחת שיעבוד גדול, העם מגיב באופן כואב ביותר עבור משה: "ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה קשה" - עם ישראל מורכב בשעה זו מאנשים מרי לב, שכל רצונם כעת הוא פיתרון לרגע זה. הם לא מסוגלים בכלל להסתכל שנים קדימה. הם מעוניינים רק בפתרון מהיר ועכשווי. הם אינם מוכנים להיות שותפים למשה ולחלום הרחוק של הגאולה. הם לא רוצים כלל חופש. הם סך הכל רוצים מנוחה מהעבודה הקשה בה הם שרויים. משה עומד מול העם קטן האמונה ומופתע מהתגובה שלהם. הפער בין החלום הגדול שנרקם בזכות דבר ה' לבין המציאות הנגלית מול עיניו גורם לו לעגמת נפש גדולה. משה מאוכזב. משה מאבד תקווה. כוחותיו אוזלים. את האכזבה הגדולה שלו הוא שוטח בפני ה' רגע לפני שהוא יוצא לשליחותו: "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה" - אם העם לא משוכנע באמת שבבשורה הזאת וכל כך מפקפק בה, מה תהיה האמינות שלי מול פרעה כשאופיע מולו? בנקודה זו אומרת התורה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" - הכתוב לא מפרט מה ה' ציווה אבל המדרש אומר לנו: "אמר לו הקב"ה: בני סרבנים הן, רגזנים הן, טרחנים הן, על מנתכן תהיו מקבלים עליכם שיהיו מקללין אתכם שיהיו מסלקין אתכם באבנים" - ה' נותן למשה שיעור בהנהגה. כך נראה העם שלך, רגזן, טרחן, כעסן, מקטר, אבל אתה כמנהיג צריך לקבלו על יתרונותיו על חסרונותיו. עליך לאהוב אותו ולגאול אותו כפי שהוא. אתה כמנהיג אמור להנחיל לו את הערכים אותם הוא אמור לשאת גם אם תזכה לקללות וטענות תמיד. מנהיגותו של משה, שהיא מנהיגות אמיתית, היא עבודה ולא שררה. כך אנו רוצים לראות את מנהיגנו תמיד. שבת שלום ומבורך! תודות לצחי מיכאלי חוויית השבוע שלי http://h-y.xwx.co.il/ לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה