יום שלישי, 13 בינואר 2015

אמרי שפר כ"ג טבת ה'תשע"ה

בהגדה של פסח ״שרפי קדש״ מסופר: יהודי 'מודרני', שהחליף את לבושו היהודי בלבוש גויי מובהק, בא לפני רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ״ל, ושאלו בדרך קנטור: איזה בגדים לבש אברהם אבינו?״ כוונתו הייתה לומר: גם אתה, הרבי, אינך לובש שמלה כמו אברהם אבינו, ואם אתה שנית - גם לי מותר לשנות ... אמר לו הרבי : אינני יודע איזה בגד בדיוק לבש אברהם אבינו, אבל זאת יודע אני בברור : הוא ראה אלו בגדים לובשים הגויים - ולבש הפוך מהם. "ויהי הדם בכל ארץ מצרים" (שמות ז,כא). אומר המדרש (רבה): "ממכת דם נתעשרו ישראל". מכאן היסוד לאִמרה הידועה "דמים תרתי משמע": למצרים הייתה לזה משמעות של דם כפשוטו, ולבני ישראל 'דמים' – כסף. (דגל מחנה אפרים) יצויין שה"חפץ חיים" לא הרכיב משקפים אף בזקנותו. כאשר נשאל מדוע הוא נמנע מלהשתמש במשקפים? השיב במתק שפתיו: "איני מתהלך בגדולות, די לי במה שהנני רואה מסביבי מדוע אשא עיני למרחוק. (ילקוט לקח טוב) ''יצר הרע דומה לסוחר: בתחילה הוא נותן ללקוחות לטעום מהסחורה חינם אין-כסף, אבל אחר-כך הוא גובה מהם מחיר מלא" (הבעל-שם-טוב) הסתימה (הרב ינון כהן שליט"א) לפני כעשרים שנה, בכפר אחד באפריקה, הייתה באחת הבתים סתימה בכיור של המטבח, עקרת הבית, אשה תמימה, אשר לא ידעה כלום ממה שנעשה בעולם, לא חשבה לרגע שזה דבר מסוכן, כך הכיור התחיל להתמלאות מים, והיא – לא יודעת מהיכן זה מגיע, המצב יכול להחמיר עד כדי פיצוץ כל צנרת הבניין, מבחינתם – זו הייתה בעיה "אשר אין לה פותר", ניסו הם בכוחם עצמם על ידי כפיות ומזלגות לשחרר את הסתימה – אך ללא הצלחה, היה חייב להביא אינסטלטור, ולבסוף אותר בעל המקצוע, האינסטלטור הגיע וראה את הסתימה, מיד פתח את התיק והוציא את הכלים, האשה עמדה מהצד ואמרה לו מה אתה עושה? ענה לה שהוא פותח את הסתימה, האשה ניסתה לעזור במה שהיא יודעת, וראתה שלוקח לו זמן לפתוח את זה, אמרה לו כדאי שתשפוך מעט חומץ בכיור של השירותים! הוא הביט בה בחוסר הבנה, מה יעזור חומץ בכיור של השירותים לכיור של המטבח, האשה הבינה שהיא טעתה, ואמרה לו אולי כדאי אקונומיקה בחור של האמבטיה? שוב הוא הביט בה בתדהמה, מה יעזור אקונומיקה בחור של האמבטיה, הרי הסתימה נמצאת בכיור של המטבח! והאשה שראתה שהיא לא פתרה את הבעיה, ניסתה שוב, אולי כדאי לשפוך חומץ יחד עם אקונומיקה בכיור של החדרים של הילדים? כאן כבר לא יכול היה האינסטלטור להתאפק, וצעק על האשה, מה הקשר? הרי הסתימה נמצאת בחור של כיור המטבח ולא בשירותים, באמבטיה או בחדר הילדים, מה יעזור כל החומרים שבעולם לשפוך בכיור הלא נכון, הסתימה תפתח, רק עם חומר נכון בכיור של המטבח! אמר בכעס האינסטלטור. אמנם גם אנו עומדים וצוחקים על אותה כפריה תמימה, אך נסתכל נא על עצמנו ונראה האם אנו לא דומים לה במעט ואולי אף יותר מזה, ה' יתברך נתן לנו צינור שממנו הוא נותן לנו שפע, פרנסה, בריאות, שמחה, אושר, ילדים, זיווגים, פתאום יש אצל אנשים סתימה!! השפע לא יורד, מבקשים הם ברחמים מה' יתברך, תן!! אך השפע תקוע! יש סתימה, והם – מתחילים לפקוד קברות צדיקים, לנסות סגולות, ולא עוזר!!! וודאי שזה לא יעזור, הסתימה נמצאת בכיור של המטבח. השפע תקוע כי סתמנו אותו עם דיבורים אסורים, בצינור זה כל הדיבורים עולים, תפילות, בקשות, דיבור חול, דיבורי סרק, לשון הרע ורכילות, כל דיבור כזה עושה עוד סתימה בצינור, השפע תקוע מעל הסתימה, מה יעזרו התפילות בקברות הצדיקים או כל מיני סגולות? הם יכולים לעזור כאשר הצינור פתוח, אין פלא כשהתפילות פעמים לא עוזרים, הבקשות לא נענו, האשמה לא בה' יתברך אלא בנו!!!! התפילות לא עולות, השפע לא יורד כי יש סתימה, אקונומיקה בכיור הלא נכון לא פותח סתימה, חייבים לפנות אל הכיור הנכון! לתקן את חטאי הלשון על מנת שהסתימה תפתח, וכל השפע ירד במהירות, הפה מדבר, אין אחראי ושומר על מה שהוא מוציא והוא עושה סתימות, השפע תקוע! לא סתם המילה "נצור לשונך מרע" היא אותיות צנור ו"רצון" כי מי שיש לו רצון לאיזה בקשה מה' יתברך, ורוצה לקבל את זה דרך הצנור, צריך לקיים את ה"נצור" לשון מרע. לא סתם אמר רבנו החפץ חיים בספרו יקר הערך "זכור למרים" שהסגולה הכי גדולה לכל הבקשות היא שמירת הפה והלשון, כי אז, גם אם האדם נמצא בדרגה פחותה, אך הצינור פתוח, השפע יכול לרדת! לעומת זאת גם אם האדם יהיה שקוע כל כולו בתורה, אך הפה מדבר בלי שומר בלי לדעת את הלכות לשון הרע, זה לא יעזור, כי אמנם יש לו תורה, אך יש לו סתימה! התורה לא יכולה לעלות, וגם לא התפילות כל השפע תקוע! במקום להיות כמו אותה כפריה שניסתה לפתוח את הסתימה בכיור דרך שאר הכיורים, נהיה חכמים, במקום לרוץ לרבנים, יש לפתוח את הסתימה בכיור הנכון, צריך לשמור את הפה, לדעת את הלכות שמירת הלשון!!! חוויית השבוע שלי http://h-y.xwx.co.il/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה