יום רביעי, 23 בספטמבר 2015

נקודה שבועית פרשת השבוע "האזינו" ה'תשע"ו
זה עתה סיימנו את היום הקדוש והנורא, יום הכיפורים.
לאורך כל היום בו סבבה את כולנו קדושה רבה יכולנו להרגיש ואפילו לשמוע את השקט שהיה פה באוויר. הכול עצר מלכת למשך יממה שלימה, עם ישראל בתפארתו התכנס בבתי הכנסת ובבתי המדרש לתפילות ושמים וארץ יעידו על הצביון המיוחד של היום הזה.
אותם שמים וארץ נקראים גם לעדות בתחילת פרשת השבוע שלנו, פרשת "האזינו".
פרשה זו, שכולה שירה מיוחדת המסכמת את כל חומש דברים ואת כל התורה כולה למעשה, נפתחת בקריאה אל השמים והארץ שיהיו העדים לדבריו של משה אודות הברית שנכרתת בין ה' לעם ישראל.
השמים והארץ נקראים דווקא הם להעיד מפני שהם אלה שהיו ויהיו פה תמיד ובכל מצב לעולמי עולמים, ויהיו עדים גמורים לברית הזאת ואף יוכלו לתת את התוצר שלהם בהתאם לקיום הברית על ידי גשם וטל או שיפסיקו אותם, ואם על ידי תבואה ופירות לרוב ואם לאו.
והנה, בשני הפסוקים האחרונים של השירה פונה משה לישראל בעניין אותה העדות: "ויאמר עליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה" - שירת האזינו היא תמצית התורה כולה, ובשעה זו שמשה סיים לומר אותה הוא מצווה את בני ישראל שימסרו אותה לדורות הבאים וישמרו אותה כי בהם תלויה ישיבתם בארץ ישראל.
בשני הפסוקים האלו הוא מסכם את כל ההוראות והאזהרות דווקא על דרך החיוב,ומנסה לשכנעם על ידי ברכה בתוך דבריו, שאותה התורה שהם מצווים לשמור תביא להם חיים לאורך ימים ושנים בארץ ישראל.
שנזכה לקיים את עדות השמים והארץ ואת דבריו של משה למען נזכה לברכתו עלינו ועל כל ישראל.

שבת שלום ומבורך! חוויית השבוע שלי


תודות : לצחי מיכאלי
לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה