יום חמישי, 3 בספטמבר 2015

אמרי שפר כ' אלול ה'תשע"ה
"אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, כורך אותה בגמי לסימן ואומר: הרי זו ביכורים" (ביכורים ג). אדם היורד לתוך שדהו, ונפשו חומדת לאכול את התאנה שביכרה, כורך מעליה גמי – יחסום את תאוותו ויסגור בעדה. (רבי אלימלך מליז'נסק)

     "ארמי עובד אבי" (דברים כו,ה). לא "עבד", בלשון עבר, אלא "עובד", בלשון הווה. כי שנאת ישראל לא פסקה מאז ועד היום – הארמי ממשיך בשנאתו ובאיבתו בכל דור ודור. (רבי חיים מצאנז)

     בערב יום הכיפורים שעה קלה לפני היום הקדוש קרא השרף מקוצק לשמשו ואמר לו הנה "יום אחד בשנה - חשוב כשנה", מקצת "היום ככולו" אם כן מי שישוב בתשובה עתה - כאילו שב כל השנה!

     הגוף קרוב לעצמו, ולכן נוח לו לסבול את כל הייסורים שבעולם ולא לקבל עליו עול מלכות שמים. שכן לאחר כל הייסורים עדיין יהיה הגוף במרכז, אבל לאחר קבלת עול מלכות שמים - מי ישים ליבו לגוף.

     יהודי צריך מאוד להתאמץ בשביל שהקב"ה לא יסלח ביום כיפור!!! ... כי באמת ידו של הקב"ה פשוטה ... ו... ומה שאנחנו עושים בביהכנ''ס פחות או יותר מספיק בשביל לכפר לנו את הכפרה הבסיסית

     "יורד לתוך שדהו" – הקב"ה נכנס לכרם עם ישראל, "ורואה תאנה שביכרה" – ילד או ילדה שנכנסים לגיל מצוות, "אומר: הרי זו ביכורים" – הוא מצווה ורוצה שיחנכו ילד זה לתורה ולמצוות, שיביאוהו ל'בית המקדש'. (הרבי מליובאוויטש)

     לא רק עצם המעשה של החטא אסור - אלא גם החפץ והתשוקה אליו.

     לחיות זה לא לחכות שהסערה תעבור. לחיות זה לרקוד בגשם.

בן מלך אמיתי )ברכי נפשי(:
     מעשה במלך אחד שהיה לו בן יחיד, המלך אהב את בנו אהבה עזה ופינק אותו מאוד, כל אשר רצה וביקש קיבל אולם דאגה אחת קיננה במוחו של המלך, כיצד יתפקד בן המלך המפונק כמלך לאחר מותו? הרי הוא מאוד מפונק וכידוע אדם מפונק יתקשה לקבל החלטות שקולות, המלך קרא ליועצו הזקן ושיתף אותו בדאגתו, אמר לו היועץ 'אדוני המלך, הסר דאגה מליבך, יש לי רעיון נפלא, אנחנו נמנה לבנך יועץ מלכותי, אדם חכם ונבון, והוא יהיה זה שיקבל את ההחלטות הקשות עבור יורש העצר' . 'נפלא מאוד', אמר המלך, והם החלו בתהליך, פורסם מכרז לתפקיד יועץ מלכותי ליורש העצר, הגיעו טובי המוחות מטובי מוסדות ההשכלה בממלכה, מונתה וועדה מיוחדת והמועמדים נכנסו אליה ונבחנו בזה אחר זה, עד שלבסוף נבחר בשעה טובה היועץ שעלה על כולם בידיעותיו ובנבונותו.
     המלך הזמין את בנו והודיע לו 'בני, האדם הזה יהיה היועץ שלך, בכל שאלה תוכל להיוועץ בו למען תצליח בכל אשר תעשה'. ואז פונה הבן לאביו 'אבא, איך יתכן שנבחר יועץ עבורי ואני לא בחנתי אותו?' 'בבקשה' אומר המלך, 'שאל אותו כל שאלה שתרצה' . 'ובכן, רציתי שתאמר לי בבקשה, מה שלושת התחומים בהם אתה מומחה בהם ביותר?'  היועץ הנבחר חושב מעט ואומר 'התחומים בהם אני מומחה בהם הם: א. תחום הסוסים- כל סוס שאני רואה אני יכול לאבחן את יכולותיו וכישוריו. ב. תחום היהלומים ואבני החן והתחום השלישי הוא תחום נפש האדם. ' אפשר להוכיח זאת?' שאל הבן, 'בכל דרך שתבחר' ענה היועץ...
     לא הרחק משם, התקיים יריד למכירת סוסים אציליים, בן המלך והיועץ ניגשו והיועץ ביקש מבן המלך לבחור את הסוס אותו הוא היה רוצה לקנות, בן המלך בחן את הסוסים ולבסוף הצביע ואמר 'את הסוס הזה אני רוצה'. 'כמה כסף מבקשים עליו?' 'מיליון דולר, אבל כסף זה לא הבעיה, חווה נא את דעתך... ' היועץ ניגש, בוחן את הסוס ואומר 'אל תתקרב לסוס הזה'. 'למה?' 'הסוס הזה יהרוג את רוכבו...' 'מנין לך?' 'תבדוק זאת ותראה...' ומיד העלו על הסוס את אחד העובדים ביריד והוא החל לרכב על הסוס, בתחילה הסוס נשמע לו, אולם לפתע הסוס קפץ והשתולל, הניף את רגליו הקדמיות אל-על, הפיל את הרוכב וכמעט והרגו אלא שלמזלו, הגיעו עובדי היריד וחילצוהו משם . בן המלך היה המום, הרי הוא היה צריך להיות הרוכב. הוא נשתהה מעט, ניגש ליועץ, הוציא מכיסו שטר של דולר ומסרו ליועץ, היועץ לקח את השטר ושתק 
     משם עברו לבדיקת מומחיות היועץ ביהלומים ואבני החן הם ניגשו לחנות מרכזית לתכשיטים וביקשו את היהלום היקר ביותר, המוכר פתח את הכספת והוציא לבן המלך יהלום ענק. בן המלך התבונן ביהלום בהשתאות וביקש מהיועץ לחוות את דעתו. ' כמה מבקשים עבורו?' שאל היועץ, '20 מיליון דולר, אך כסף זה לא הבעיה, חווה נא את דעתך...'  היועץ ניגש ליהלום, בחן אותו באמצעות תכשירים שונים ולבסוף פסק 'אדוני יורש העצר, אל תיגע ביהלום, הוא מזויף ואינו שווה אפילו 20 דולר' ואכן, מומחים שהגיעו בדקו ואישרו את קביעת היועץ ושוב ניגש בן המלך הוציא מכיסו שטר של דולר ומסרו ליועץ. והיועץ שוב שתק ולא ענה מאומה.
     ואז פונה בן המלך ליועץ ואומר: 'יפה יועץ יקר, עמדת בשני המבחנים, אך בבקשה ממך לצורך בדיקת מומחיותך בנפש האדם בבקשה תנתח את אישיותי...' היועץ שתק קמעא וענה 'ובכן אדוני, צר לי לומר לך, אך לאחר שבדקתי אותך נוכחתי לדעת כי אינך בן המלך כלל ועיקר...'  פניו של בן המלך האדימו 'כיצד אתה מעז לומר שטויות כאילו?', 'אילו לא שטויות, כבודו יבדוק ויראה שאתה אינך אלא נער אסופי שהמלך והמלכה אימצו מהשוק ...' הנסיך הנדהם הגיע לאביו ושאל אותו 'האם זה נכון שאני בן מאומץ? המלך ההמום שתק קמעא וענה 'כן בני, מנין לך?' 'היועץ גילה לי זאת...' ואז פונה יורש העצר ליועץ ושואל 'תגיד לי רק דבר אחד- מנין ידעת זאת ?' 'ובכן אדוני דע לך, התכונה המאפיינת בן מלך אמיתי היא הכרת הטוב. בן מלך אמיתי לא נותן דולר למי שהציל אותו ממוות לחיים ולא נותן דולר אחד למי שהצילו מהפסד של 20  מיליון דולר, בן מלך אמיתי יודע להכיר טובה ותודה למי שהטיב עמו.' ' כשראיתי את כפיות הטובה שלך לא היה לי ספק שבעורקיך לא זורם דם של בן מלך אמיתי...'
אחים יקרים! מובא בפרקי אבות (ו', יא') 'כל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו...' כל הבריאה נבראה לתכלית אחת והיא כדי שאנו נודה עליה לבורא יתברך...  ולכן אומר המדרש שכל הבריאה נבראה למען מצוות ביכורים, כי במצווה זו היהודי אומר 'ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'...' וכשיהודי מביע את תודתו לה' הוא מוכיח כי הוא בן מלך אמיתי ובשביל יהודי כזה נברא כל העולם כולו... 'הודו לה' כי טוב...'

השטר שנמצא אצלך בכיס, אבל צריך להיות בראש!!! (אפריון שלמה גליון 76)
     מה כתוב על כל שטר של 200 שקלים שאנו מחזיקים בכיס ?
     כדי לא להוציא לכם את העיניים הגדלנו עבורכם את האותיות. שימו לב ! "והלא ענין לנו, עם האומה העברית, האומה שידעה את החוק של "ושיננתם לבניך" עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפילה שלה לשמור על נכס זה של לימוד ילדיהם ועוד בימי ר' שמעון בן שטח, בשעת התכנסותה מן הגולה חזרה לארץ ישראל, ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ובכל כפר, בכל גליל ובכל מדינה וקבעה שכל עיר שאין בה מלמד תינוקות אין דינה כדין עיר ואף בחשכת פזוריה, ובכל קהילותיה, ידעה להטיל על כל קהילה להכניס לקרבה מלמדי תינוקות על חשבון כל יושביה, עשיר ורש, בין עקר ובין מרובה ילדים, רווק ולא רווק – כולם יחד צריכים לשאת בעול לימוד התורה."
     (הנשיא לשעבר זלמן שז"ר התש"ט – 1949)
חוויית השבוע שלי
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה