יום שלישי, 2 בפברואר 2016

אמרי שפר כ"ד שבט ה'תשע"ו''אין שמחה אלא בבשר'' כאשר יש לב בשר ולא כאשר יש לב אבן.  (ר' אהרן מקרלין)

     אמרו חז"ל: כשאדם בא לפני בית-דין של מעלה, שואלים אותו בתחילה: "נשאת ונתת באמונה?", ורק אחר כך שואלים אותו: "קבעת עתים לתורה?". ללמדך, שאם אין אדם מקיים את הדינים שבין אדם לחברו, אין ערך לקביעת עתים לתורה שלו.

"     את העני עמך..." )כב, כד - אמר האדמו"ר ר' ירחמיאל משה מקוז'ניץ, אתה מחויב במצות צדקה וגמילות חסדים אפילו "את העני עמך", כשהעניות היא אתך, בביתך, אפילו בשעה שאתה בעצמך עני ואביון.

     בני זוג צריכים להיות מאוחדים לא רק שטוב – אלא גם בזמנים הקשים – ואפילו במצב של עבדות. חובה תמיד לשמור על אחדות ונשיאה בעול ולא לתת לנתוני השטח הקשים לחצוץ בין בני הזוג ולשחוק להם את הקשר. (שמואל אייזיקוביץ)

היפני שחיפש אמונה אמיתית (שיחת השבוע עלון 1517)
     שמחת החתונה הייתה גדולה. מאות חוגגים מצד הכלה באו לשמח את הזוג הטרי. מצד החתן השתתפו שני חוגגים בלבד: הוריו היפניםהאב ישב בעזרת הגברים והאם בעזרת הנשיםלא ממש מעכלים איך נקלעו לסיטואציה הזאתזה קרה לפני כחצי יובל. החתן הוא גלעד קינן )49(, תושב בית שמש ואב לשישה ילדיםבחציו הראשון של היום הוא משמש טכנאי רנטגן ובחצי השני מתמיד בלימוד התורה. דרך ארוכה עשה מהימים שבהם היה צעיר יפני מחפש דרך, ועד הפיכתו ליהודי שומר מצוותמאמין שאיננו מוזר הוא נולד ביפן ועבר את מסלול החינוך הרגילבהיותו בן עשרים החל לתהות על סודות היקום. "הגעתי למסקנה שבלי אמונה אין חיים", הוא מספר. תופעת הדתות ביפן פורחתוהוא ניסה לבדוק מה יש להן להציע. "ראיתי שם אנשים מוזרים והתרחקתי מהן".באותה תקופה החל ללמוד אנגלית בבית ספר מיוחד. "היו שם מורים ממדינות רבות, ובהם מורה מישראל. עד אז לא שמעתי על ישראל ועל היהדות. פעמים רבות שמעתי מהמורה את הביטויים 'בעזרת השם', 'ברוך השם'. הדבר סִ קרן אותי. קיבלתי הסבר קצר על משמעות המושג אלוקים ועל אמונה. שמחתי מאוד. סוף־ סוף ראיתי לפניי אדם מאמין שאיננו מוזר". אין גיור ביום אחד כעבור שלוש שנים, בהיותו בחנות ספרים, צד את עיניו ספר ביפנית על ההיסטוריה של העם היהודי. הוא קנה את הספר. "קניתי בהמשך עוד ספרי יהדות ביפנית, וקראתי אותם במשך שנה וחצי. כשנתקלתי בדברי הגמרא שאם גוי מבקש להתגייר — דוחים אותו, אמרתי לעצמיזו האמת. כל הדתות האחרות מנסות לשכנע אותך, וכאן בדיוק להפך". הוא החליט להתגייר, אך גילה שאין זה פשוט: "כל אחד הִ פנה אותי למישהו אחר, עד שאמרו לי כי רצוי שאסע לארץ. התייאשתי. חשבתי שאפשר להתגייר ביפן בתוך יום אחד"... ההורים תומכים אך הכמיהה לאמת לא הניחה לו. הוא התפטר מהעבודה, ובכספי הפיצויים טס לארץ. כאן שקע בלימוד התורה ועבר את תהליך הגיור. "חשתי שקיום המצוות הופך אותי לאדם אנושי יותר", הוא אומר. בהמשך הקים בית בישראל. "כשבישרתי להוריי שנהפכתי ליהודי ושאני עומד להתחתן, הם קיבלו שוק. לזכותם ייאמר שקיבלו זאת בהבנה. הם מעולם לא יצאו מיפןוהפעם הראשונה שיצאו הייתה לחתונתירקדתי עם אבי בחתונה וכולם עמדו והתרגשו". סיפור חייו מפרנס ספר שלם. לאחר לידת בנו הראשון חזר ליפן, כדי לסעוד את הוריו. רעידת האדמה שפקדה את המדינה, לפני כשש שניםגרמה לו להחליט לחזור לארץ. "לכל השכנים שלנו היו נזקים, ואילו אצלנו הכול נשאר שלםהיה ברור לנו שזה בזכות המזוזות. כשהחלטנו לחזור לארץ, הוריי נתנו לנו כסף לקניית ביתהקשר איתם מצויין. כשבננו הבכור חגג בר־ מצווה, באו הוריי שנית. הם שמחו והתרגשו לראות את ששת ילדינו", מספר גלעדה


 חוויית השבוע שליאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה