יום שלישי, 12 בינואר 2016

אמרי שפר ב' שבט ה'תשע"ו 

 

אם אדם מביא אתו ימי הנעורים כמו שצריך דהיינו בשנות הילדות והבחרות שומר עצמו מכל רע ומרגיל עצמו לטוב בלימוד התורה ובמידות טובות, אפשר לו להגיע לימי הזקנה בטובה ולומר אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו. )נועם אלימלך)

 

     בעל ההגדה אומר: "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". ומפרשים, שעל ידי זה נעשה המספר משובח. וזהו: "ולמען תספר... וידעתם כי אני ה'", שבשביל שתספרו, תגיעו לדעת "כי אני ה'". )הרב יהושע מקוטנא(

     ברד אש מתלקחת, "ברד" אותיותִּ דֻּבר, בדיבור אחד אפשר לעשות מחלוקת גדולה. "מחלוקת" אותיות מת חלקו ח"ו.

 

     הנדיבות מקרבת אויבים – והכילות מרחקת אוהבים.

 

הכלבים ומנחה. (דברים טובים –פרשת וארא)

     הרב הגאון ר' מאיר לייבוש המכונה המלבי"ם נסע ברכבת יחד עם קבוצה מתלמידיו מבוקרשט שברומניה לסופיה שברומניה, מכיוון שראו כי זמן תפילת המנחה מגיע ועד מעט קט והשמש תשקע חיפשו ברכבת שני יהודים להשלמת מניין לתפילה. והנה רואה הוא בקצה הקרון שני יהודים אשר חזות פניהם מעידה בהם כי אינם מהיהודים המקפידים במצוות, אך את אפם היהודי לא יכלו להסתיר כך שללא ספק ידעו כי יהודים הם, ניגש אליהם המלבי"ם והפציר בהם כי יצטרפו למניין שהרי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא. אלא שהללו לא הכירו כלל זה וסירבו בתוקף להצטרף למניין. בלית ברירה נאלצו המלבי"ם ותלמידיו להתפלל שלא במניין.

     לאחר שסיימו תפילתם ניגש המלבי"ם אל השני היהודים הנ"ל וביקש להודות להם על פשט שחידשו לו בהבנת פרשת וישלח, הללו שלא הבינו במה מדובר ביקשו כי יבאר להם איזה פשט בדיוק ביארו לו? אמר להם המלבי"ם בפרשה רואים אנו כי יעקב שולח מנחה לעשיו עיזים, תיישים, גדיים וגמלים. והנה כל בר דעת יודע כי אל כל צאן מצרפים כלבים על מנת שיעזרו לרועה במלאכת הרעיה, והנה יעקב לא שולח לעשיו אף לא זנב כלב אחד, היום למדתי אמר המלבי"ם כי הסיבה לכך פשוטה מסורת היא ביד הכלבים שאינם מצטרפים למנחה.

חוויית השבוע שלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה