יום רביעי, 27 בינואר 2016

נקודה שבועית, פרשת השבוע "יתרו" ה'תשע"ובגמרא במסכת נידה כתוב: "תנו רבנן: שלושה שותפין יש באדם - הקדוש ברוך הוא, ואביו ואימו" - בהמשך הגמרא תוסיף ותפרט אילו חלקים בגוף האדם באים מאביו, אילו מאימו ואיזה מהקדוש ברוך הוא וכל זה על מנת להדגיש את חלקו של ה' ביצירתו של האדם, שהרי ללא חלקו באדם לא היה בנו את רוח החיים שקיבלנו ממנו ולא הייתה ניתנת לנו יכולת העמידה שבאה בזכותו, ובמקביל, עצם העובדה שהאבא והאימא שותפים מלאים בחלקם לחלקו של ה' רק מעצימה את משמעותם שלהם בחיים שלנו ובשותפות שלהם ביצירתנו.
בפרשת השבוע שלנו, פרשת "יתרו" -  נקרא על המעמד הגדול והחשוב ביותר בחמשת חומשי תורה הלא הוא מעמד מתן תורה בהר סיני, שם קיבלו בני ישראל את התורה ושמעו את ה' מקריא להם את עשרת הדיברות.
רבים עמדו ופירשו את חלוקתם ומשמעותם של עשרת הדיברות אך ננסה לשים זרקור על נקודה אחת (מיני רבות) מיוחדת בדיברות אלה.
כידוע הדיברות מחולקות לשתי קבוצות של חמש מצוות בכל אחת שהראשונה הפותחת במצוות "אנכי" ומסתיימת במצוות "כבד את אביך ואת אימך" הן מצוות שבן אדם למקום, וחמשת המצוות הבאות הן מצוות שבן אדם לחברו.
אולם בהסתכלות נוספת על הקבוצה הראשונה ניתן לראות שלמרות שאלו מצוות שבן אדם למקום הוכנסה אליהם גם מצוות כיבוד הורים שהיא הרי מצווה של בני אדם. מכך אנו למדים שההורים שלנו נתנו לנו בגופם ממש את החיים שלנו. יש בקריאה הזאת לקיום המצווה החשובה הזאת מעבר לגישת "המגיע לי" שלעיתים טבועה בנו אלא להכיר את הטוב שלנו אליהם. 
הקריאה הזאת אלינו כתובה דווקא בקבוצה של מצוות בין אדם למקום מפני שזו דרישה ברמת חשיבות גבוהה ביותר עבורנו. זו חובה שלנו כלפי ההורים בדיוק כמו החובה שלנו כלפי אלוקים שיש לו,כפי שכבר למדנו, חלק בלתי נפרד בקיום שלנו.
ההורים ביצירתם אותנו דומים לאלוקים: הוא והם בוראים את האדם ולפיכך עלינו לכבדם כפי שעלינו לכבד אותו כבורא עולם וכבוראנו.
שנזכה לקיים את מצוות כיבוד הורים באופן הטוב ביותר!

שבת שלום ומבורך!


חוויית השבוע שלי

תודות : לצחי מיכאלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה