יום שני, 9 בנובמבר 2015

אמרי שפר כ"ח חשון ה'תשע"ו

אמרי שפר כ"ח חשון  ה'תשע"ו

אדם לא יכול להיות אחראי על אחר לפני שהוא אחראי על עצמו.
     אי אמירת אמת לצורך ראוי אינה נחשבת לשקר.
"     אם ידור זאב עם כבש תדור כלה עם חמותה"

     הרבי אמר לתלמידים "ורב יעבוד צעיר". אם אתה רוצה לגדול רב צריך אתה להתחיל לעבוד מצעירותך.

ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך " (כז, לה ["אדרת אליהו'']
     בימי מלחמת העולם הראשונה הורה השלטון הטורקי לגייס את היהודים שהיו נתינים טורקים. נורא היה מצבם של המגויסים לצבא הטורקי, עינוי ומוות היה מנת חלקםכולם חיפשו דרכים להינצל מגיוס קטלני זה בימים הקשים ההם, העניקה הממשלה הטורקית פטור מלשרת בצבא לחכמים ו"כלי קודש" . את הפטור העניקה ועדה, בה היו חברים קצין טורקי, רופא אזרחי והגאון רבי אליהו ראם. בפני הועדה היה צריך הנבחן להתייצב ולהיבדק, ורבי אליהו ראם, היה צריך לבחון אותו בהלכות איסור והיתר. בני הישיבות שהופיעו בפני הועדה היו נרגשים ונפחדים עד שניטל מהם כח הדיבור. רבי אליהו היה נוהג לפנות אל הנבחנים ולשאול אותם בתקיפות: " אמור נא, אם רוצים לאכול לחם, כיצד מברכים"? בן הישיבה היה עונה בהחלטיות: "המוציא לחם מן הארץ"... "ומה מברכים על היין"? "בורא פרי הגפן", היה עונה הנבחן... כך הצליח רבי אליהו להערים על חברי הועדה שיחשבו כי לפניהם עומדים גדולי תורה בעלי ידע עצום בהלכה... רבים מבני ירושלים קיבלו "תעודת חכם" על סמך מבחן זה וניצלו משירות בצבא הטורקי. 

חוויית השבוע שלי
אחראי, אי אמירת אמת, ידור זאב עם כבש, כלה עם חמותה, ורב יעבוד צעיר, במרמה,


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה