יום רביעי, 6 במאי 2015

נקודה שבועית – פרשת השבוע "בהר"

נקודה שבועית – פרשת השבוע "בהר"
ישנן מצוות שבייחודן הן מקשרות את עצמן לנושאים ורבדים רחבים הרבה יותר ממה שהם נראים לנו במבט ראשון.
כזאת היא למשל מצוות השמיטה שאנו מציינים אותה לאורך השנה הזאת ולומדים ומצווים עליה בפתיחת פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהר".
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" - שואל רש"י בפירושו לפסוק: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצוות נאמרו בסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני,אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני".
מסביר זאת הרב צבי יהודה קוק-מצוות השמיטה היא דוגמא לכל התורה כולה שבה יש כללים ופרטים שכולם שייכים למקור אלוקי אחד.
אמנם קיימות עוד מצוות התלויות בארץ כמו תרומות ומעשרות אבל במצוות השמיטה קיימת האחיזה היותר גדולה בארץ ישראל עצמה בכללות האומה והמדינה.
מכאן מבינים,אומר הרב צבי יהודה, מדוע כתוב בפסוק "כי תבואו אל הארץ" ומיד לאחר מכן "ושבתה הארץ".
אך מדוע נכתב "ושבתה הארץ"? הרי אנחנו בני האדם אלה ששובתים?
אלא שלארץ ישראל ולאדמתה יש ייחוד. יש לה נשמה ושייכות לקיום המצווה. ארץ ישראל היא בריאה מיוחדת של ה' בין אם אנו מצליחים להבין זאת ובין אם לא.
כשהפסוק אומר "ושבתה הארץ" הוא מתכוון שהאדמה שובתת ביחד עם עם ישראל.
גם האדמה הזאת שאנו חיים עליה שייכת לנצח ישראל ובמצווה המיוחדת הזאת עם כל פרטיה ודקדוקיה מתגלה לדורות המקור האחדותי של הכללים והפרטים של התורה כולה.
מצוות השמיטה גורמת לנו בני האדם לתת את בטחוננו בה' שישלם את שכרנו היטב בשנה שלפני ובשנה שאחרי שנת השמיטה ולא נהסס מקיום שלם של מצווה מיוחדת זו.

שבת שלום ומבורך!

תודות : לצחי מיכאלי

חוויית השבוע שלי
לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה