יום שני, 23 במרץ 2015

אמרי שפר ד' ניסן ה'תשע"ה

הגאון מוילנא אומר: תורה ומצוות – ביד האדם להשיגן מה שאין כן יראה ואהבה פנימית מתנת א-לוקים, אך כשאדם עושה את שלו אז ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים. החתם סופר אומר: ירא חטא אמיתי הוא: הפוחד מהטמטום והלכלוך של העבירה ולא מהעונש שלה. המגיד ממעזריטש אומר: אהבה ויראה שני הפכים המה ובמציאות אינם יכולים להתקיים יחד מלבד אצל הקדוש ברוך הוא. כל פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת, חוסך בכך אלף פסיעות עבור עצמו... [רבי שלמה מזועהיל זצ"ל] העוף הגדול מסופר ברבי יהונתן אייבשיץ שהיה קטן היה נוהג לטעום את המאכלים בערב שבת והנה פתח את אחד הסירים וטעם איזה עוף גדול ומשובח. הגיע זמן סעודת שבת ואמו של הרב יהונתן מזגה את האוכל למשפחה התבוננה בסיר של העופות ונדהמה, מנהג היה שאת העוף הגדול ביותר מקבל האבא והעוף נעלם. שאלה על אודות העוף ואף אחד לא עונה. היא כבר מיד הבינה מי שיכול לעשות את הקונצים האלו זה רק יהונתן הקטן. כעסה אמו ואמרה נו זה יפה ככה לעשות לאבא, לאכול את העוף הגדול. אמר יהונתן אני קיימתי מצוות טעימה בערב שבת, מה עשיתי, אמר לה אביו, עזבי אותו, סה"כ הוא מקיים את המצווה טועמיה חיים זכו. ענתה אמו טועמיה נאמר ולא לאכול כזה עוף גדול. ענה לה יהונתן הקטן אך גם נאמר ואוהביה גדולה בחרו. וכל המשפחה פרצה בצחוק שנזכר לדורות. חוויית השבוע שלי http://h-y.xwx.co.il/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה