יום רביעי, 18 ביולי 2018

נקודה שבועית פרשת "דברים" ה'תשע"ח

השבת נתחיל ונפתח את החומש החמישי, חומש "דברים".
חומש דברים מהווה נאום ארוך מאוד של משה אל העם רגע לפני כניסתם לארץ.
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל, וכל זאת מכיוון שמצוות התוכחה צריכה להיאמר בלשון רכה ועדינה.
כך כותב על מצווה זו הרמב"ם: "המוכיח את חברו... צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא".
אולם במקרה שמדובר על אנשים קרובים, שאוהבים אחד את השני לעיתים ויש לדבר גם בצורה תקיפה יותר, וגם אם זה יגרור לתגובה כועסת של האדם המוכח האהבה תגבר וההדורים יתחברו מחדש במהרה.
אך אם אין אהבה גדולה צריך להיזהר מאוד מפני שהתוכחה עלולה להביא להרחקה גדולה יותר, ולכן אם רואים שהתוכחה לא מצליחה צריך לעצור ולא לנסות בכוח.
תוכחה ואהבה קשורים יחד: "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך... ואהבת לרעך כמוך". כשאוהבים באמת אז יש מקום להוכיח לשם שמים.
והנה השבת, יחול ממש ט' באב, והצום יידחה למוצ"ש ויום ראשון י' באב. צום זה שבא על חורבן בית המקדש שנחרב בגלל שנאת חינם, ועלינו מידי יום ביומו ובטח בימים אלה של בין המצרים, להרבות באהבה גדולה, להתקרב איש אל רעהו, להפחית כל מידה של כעס, להרבות כל הזמן בעין טובה כלפי כל אדם, קרוב ורחוק, ומתוך הדברים האלה נביא את עצמנו לאהוב ולהתקרב יותר ויותר אל זולתנו.

שבת שלום ומבורך!

החוויה היהודית

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה