יום חמישי, 15 בפברואר 2018

נקודה שבועית פרשת "תרומה" ה'תשע"ח

פרשת השבוע שלנו, פרשת "תרומה", נוגעת לראשונה באחת המטרות שעם ישראל אמור להגיע אליהן והוא בניית משכן ובעתיד לבוא בית המקדש: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי". בני ישראל נקראים לפתוח את ליבם הנדיב ולתרום לצורך בניית המשכן.
המשכן וגם המקדש העתידי יהיו כידוע מקומות קדושים והם יהיו המרכז להשראת השכינה בישראל.
מה הופך את המשכן והמקדש למקומות קדושים? מה הוא הגרעין הפנימי ממנו נובעת קדושת המקום?
לב ליבו של המשכן/מקדש הוא קודש הקודשים. במקום זה יושב הארון ובו לוחות הברית. התורה.
התורה היא הנותנת למקדש את קדושתו ובזכותה שוכנת השכינה בישראל.
בקבלת התורה היו ישראל במצב של אחדות: "ויחן שם ישראל נגד ההר - כאיש אחד בלב אחד" - את התורה קיבלו אגודה שלימה של אנשים שהיו מורכבים משישים ריבוא של פרטים אך כולם ביחד התחייבו: "נעשה ונשמע" - כגוף אחד.
זוהי ערבות הדדית שבאה בזכות ובעקבות התורה. וכשאנו לומדים תורה אנו משרים שכינה בישראל צריך להתכוון ללמוד עבור כלל ישראל ולא רק עבור עצמנו. צריך ללמוד מתוך כוונה לזכות את כלל ישראל. ואם נחזור להתחלה אז בניית המשכן ביסודה נבנית על בסיס תרומת מחצית השקל שבאה מכלל ישראל.
ימים אלה הם ימי ראש חודש אדר. במגילת אסתר שנקרא בפורים כתוב: "איש יהודי היה בשושן..." מרדכי מוצג קודם כל כיהודי למרות שמוצאו משבט בנימין.
מרדכי הוא איש כללי. הוא אינו משתחווה ל המן. הוא יכול היה כאיש פרטי לשבת באיזה בית מדרש וללמוד, אך הוא דווקא יושב בשער המלך בו המן חולף מידי יום ואינו משתחווה לו וזה בשליחות כלל ישראל.
מרדכי במסירות נפשו הצליח לגבש ולהביא בסופו של דבר לאחדות בעם שרק קודם נאמר עליו "מפוזר ומפורד" ואחדות זו היא הקדמה למתן תורה המחודש, היא ה "ויחן" שקדם ל "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש".
(ע"פ הרב נבנצאל)

שבת שלום ומבורך!
החוויה היהודיתלע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה