יום חמישי, 4 בינואר 2018

נקודה שבועית פרשת "שמות" ה'תשע"ח
ידוע לכל הוא שאהרן הכהן היה איש של חסד ואהבה. הרב קוק כתב עליו בספרו מוסר הקודש: "מידת החסד של אברהם שכולל את כל באי עולם, חסד של אהרן הוא מרוכז בישראל" - אצל אברהם החסד בא לידי ביטוי בכמות אך אצל אהרן מידת החסד הצטיינה באיכות.
אך היכן אנו יכולים לראות איכות זו באה לידי ביטוי גם בתורה?
כשאהרן נפטר כתבה התורה: "ויראו כל העדה כי גווע אהרן ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל" - מפרש רש"י במקום: "כל בית ישראל - האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש ואשתו" - אהבתו של אהרן לעם ישראל הייתה רבה מאוד. אהבה זו הייתה שייכת אף לתכונת שבט הכהונה.
אך כבר באירוע הראשון של אהרן בתורה אפשר לראות את האהבה והחסד הגדולים שלו.
"ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוקים ויישק לו" - אהרן שמבוגר ממשה, הדריך והנהיג את עם ישראל בזמן שמשה היה בבית פרעה, מתבקש כעת להעביר את ההנהגה אל אחיו הצעיר והוא מגיע לפגוש אותו במדבר כדי להתחיל לסייע לו והוא מנשק אותו בלי כל טיפת כעס. 
גם אם ננסה לומר שהנשיקה הייתה רק כלפי חוץ אך בליבו היה אהרן עצוב, נוכל לראות מדבריו של ה' שלא כך היה הדבר: "הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בליבו" - ה' מכין את משה לקראת בואו של אהרן אליו ומעיד בעצמו שלב אהרן שלם ושמח בהעברת תפקיד ההנהגה והצורך לעזור למשה להיות לו לפה.
ואיך זה שלא נצבט כלל ליבו של אהרן? מפני שמבחינת אהרן להיות טוב זהו הכבוד החשוב ביותר. עצם אהבת הבריות היא היא הכבוד שלו. 
לא בכדי בבגדיו המיוחדים של אהרן ככהן גדול היה החושן ובתוכו מקופל פתק קטן ובו רשום שם ה' שנקראת אורים ותומים ודרכו הופיעה רוח הקודש המיוחד של הכהונה. הגדלות הנבואית של אהרן מתגלית במקום הכי מיוחד שלו - הלב. 
שנזכה ללמוד מדרכיו של אהרן ונאהב באמת את הבריות.

שבת שלום ומבורך!


החוויה היהודיתלע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה