יום ראשון, 21 במאי 2017

אמרי שפר כ"ו אייר ה'תשע"זאנו חיים בתקופה המדגישה את האדם עצמו, את השאיפה להגשים את עצמו, לעשות מה שטוב לו, ולבחון כל דבר על-פי התועלת שהוא מפיק ממנה. מלמדת התורה שהראייה הנכונה היא של משפחה שלמה ולא של היחיד. אמנם האיש והאישה נבראו שונים, אבל השלמות היא כשהם מתחברים יחד ופועלים יחד מתוך שיתוף פעולה והשלמה הדדית.


     בתהילים (קכו, ו) כתיב: "הלוך ילך ובכֹה נושא משך הזרע". מי שכל מעלתו היא ייחוסו, שהוא "נושא משך הזרע", אבל מעצמו אין לו כלום, הוא בבחינת "הלוך ילך ובכה"; אבל "בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו" - מי שנושא אלומה ויבול משל עצמו, הוא "בוא יבוא ברינה".  (רבי משה חפץ זצ"ל(  
    דרשו חז״ל: ״בשלשה דברים ניתנה תורה: במדבר, ובאש, ובמים. מה אלו חנם לכל באי העולם, אף אלו חנם לכל באי העולם״ (מכילתא, פר׳ יתרו, פר׳ ה׳). דהיינו, שאדם המפקיר את עצמו על דברי תורה, ומשים ״עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו״ (ערכין, נד.).


      האדמו“ר ר‘ מנחם מווארקי שאל שאלה: שבת שלפני הפסח נקרא ”שבת הגדול“, שבת שלפני יום הכיפורים נקרא ”שבת תשובה“. מה שם השבת שלפני חג השבועות? הוא מקשה והוא משיב: שבת ”דרך ארץ“ משום שדרך ארץ קדמה לתורה.


''הכנסת כלה'' (אפריון שלמה, עלון 209)
     ר' חיים קרייזווירט היה חולה במחלה הנוראה ל"ע, והוא הגיע לארץ כדי להיכנס אל הקודש פנימה אל הסטייפלר.  שאל אותו הסטייפלר למה כתוב בברייתא: "ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא... ביקור חולים, הכנסת כלה, והלווית המת...", הרי היה צריך להיות כתוב 'הלווית המת' מיד לאחר 'ביקור חולים '... מה עושה 'הכנסת כלה' באמצע?!  אמר לו הסטייפלר: תעשה 'הכנסת כלה', וזה כבר ידחה את 'הלווית המת' ... ואכן ר' חיים פיזר עשרות מיליוני דולרים להכנסת כלה, והוא חי אחרי הביקור אצל הסטייפלר עוד 25 שנה!
     טוב, אבל מאיפה היו לו כל כך הרבה מיליונים להכנסת כלה?!  ר' חיים קרייזווירט היה עושה את כל הבוררויות והגישורים בין אנשי העסקים באנטוורפן, וממילא שם גרים כל היהלומנים הכי כבדים, והבורר היה מקבל אחוז אחד משווי התביעה בדין תורה, היו לו עשרות מיליונים לפזר על הכנסת כלה...  פעם אחת, סיפר ר' חיים לתלמידיו, שהגיע אליו דין תורה הזוי...  הויכוח היה בין יהלומן גדול, לבין המתווך על אלפית האחוז. היהלומן אמר שהוא הבטיח רק 5.0 מהעסקה, ואילו המתווך טען שהבטיחו לו 6.0 מהעסקה...  אמר ר' חיים לתלמידים שלו: אתם מבינים... מי תובע לדין תורה על אלפית האחוז?!  אבל כל התמיהות שלי נעלמו כשהבנתי על איזו עסקה מדובר ... העסקה הייתה על סך מיליארד דולר!  ובחשבון פשוט - הדין תורה שהיה "רק" על אלפית האחוז, היה בעצם על מיליון דולר!
     אמר ר' חיים לתלמידים: ככה זה כשמתעסקים עם יהלומים שמנים, כל אלפית האחוז זה סכום עתק! אבל התורה הקדושה היא היהלום הכי שמן שיש בעולם ! ממילא אם אדם מחליט שהוא יאחר היום לשיעור תורה רק ב-10 דקות, או אם אברך יחליט שהוא מרשה לעצמו לדבר באמצע הסדר רק 5 דקות, או להתעכב בפינת קפה ... צריך לדעת שמדובר פה על עסקים יקרים מפנינים, ואם הוא מפסיד אפילו אלפית האחוז – הוא לא הפסיד מיליונים, וגם לא מיליארדים, אלא נצח-נצחים!!!

החוויה היהודית
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה