יום חמישי, 16 במרץ 2017

נקודה שבועית פרשת "כי תשא" ה'תשע"ז
בפרשת השבוע שלנו, פרשת "כי תשא", אנו קוראים על אחד האירועים המכוננים בעם ישראל: חטא העגל. בשעה שמשה היה בראש הר סיני כדי לקבל את התורה חטאו בני ישראל ובנו להם עגל זהב. לאחר שירד משה אליהם וחזר אחר כך לדבר שוב עם ה' הוא פונה אליו בבקשות מיוחדות: "ויאמר משה אל ה' ...ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני...הודיעני נא את דרכך...וראה כי עמך הגוי הזה...פני ילכו והניחותי לך...אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה...ונפלינו אני ועמך..."
רש"י מפרש את הפסוקים שה' לא הודיע למשה מה שהוא רצה לשמוע ממנו מה' עצמו, ולעומתו הרמב"ן שולל פירוש זה ואומר שה' נענה להנהיג את העם על ידי מיזוג מידות הדין והרחמים ומשה ביקש רק מידה של "פנים בפנים".
בספר עקידת יצחק מפרש בעל העקידה שיש בבריאה שלוש השגחות: אחת בכללות העולם, אחת מיוחדת באומה הישראלית, ואחת מיוחדת שבמיוחדות בחסידיו ושומרי מצוותיו. הסדר הזה מקביל לסדר בעולם הטבעי: כל אדם בעולמנו קרוב לחבריו ושכניו באשר הם, יותר קרוב לבני משפחתו, וקרוב ביותר לבני ביתו שלו אשתו וילדיו.
משה חשש שבגלל חטא העגל הקדוש ברוך הוא סילק את השגחתו המיוחדת מישראל והם יהפכו להיות כשאר העמים. לכן דייק משה ואמר "וראה כי עמך הגוי הזה" שהוא מסתמך על החן שמצא בעיני ה'. משה נרגע רק אחרי שהובטח לו שכלום לא השתנה ממה שהיה ומידותיו של ה' מעידות על רחמיו וחסדיו שהם חלק בלתי נפרד ממציאותו.

שבת שלום ומבורך!


תודות : לצחי מיכאלי

החוויה היהודית


לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם


כי תשא,חטא העגל,הר סיני, מידות הדין והרחמים,פנים בפנים,אומה הישראלית,בעל העקידה,בעולם הטבעי,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה