יום רביעי, 17 ביוני 2015

נקודה שבועית פרשת קורח ה'תשע"ה

חומש במדבר הוא חומש שמרובה במשברים וסיבוכים שעוברים על עם ישראל, אולם המשבר שנגלה לפנינו בפרשת השבוע, פרשת ״קורח״, הוא הקשה ביותר.
ההתקוממות שקשורה לקורח היא החמורה ביותר בתלונות ובמרידות שהיו עד כה.
זו התמרדות שבאה כמו גלי הים הבאים גלים גלים: קורח, דתן ואבירם, מאתים וחמישים איש וכנראה שהצטרפו אליהם עוד קרובי משפחה ובני בית.
כל גל שכזה היה בעל מטרה משלו, אבל כולם הצטרפו להתקפה נגד ההנהגה של משה ואהרון ובעקיפין נגד ה׳.
לאחר ההתקפות האלו שפשוט התנפצו להן כמו גלים בשובר גלים, באים עונשים בזה אחר זה: פי האדמה שנפתח, שריפת מאתים וחמישים האנשים ובסוף העונש החמור - מגפה.
לאור העונשים הללו והתוצאות שלהם בדמות ארבע עשרה אלף ושבע מאות מתים מלבד המתים על דבר קורח, אנו עדים לחומרה הרבה של המעשה והן לחומרת העונש וצורתו שהיא בלתי שגרתית ונבראה רק למקרה זה בלבד.
המאפיין הנוסף של טענת קורח, שהיא לראשונה טענה רעיונית - רוחנית ולא טענה חומרית.
זו אינה דרישה לבשר או מים אלא רצון לקדושה בלבד.
זו הפעם היחידה שמחלוקת פורצת לכאורה על בסיס רוחני, גם אם ברור לנו שהמניעים אחרים לגמרי.
מחלוקת קורח ועדתו עם משה היא השיא בסדרת הטענות והמרידות מכל אותם הבחינות שהזכרנו קודם ואחריה אין עוד מרד בהיקף וברקע כזה.
המשברים הבאים שיהיו, יגיעו על רקע חומרי, שוב כמחזור למים ובשר.
שבוע שעבר משבר המרגלים, והשבוע משבר קורח, הם המשברים הקשים שמחדלים את העם שפניו אל ארץ ישראל.

שבת שלום ומבורך!

תודות: לצחי מיכאלי


חוויית השבוע שלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה